You are here

Micropure

Jednym z kryteriów sugerujących złośliwy charakter guzka tarczycy jest obecność mikrozwapnień. Ocena obecności mikrozwapnień w standardowym obrazie USG jest jednak metodą subiektywną i przez to zawodną.

Aparat USG, którym dysponuje nasz ośrodek posiada dedykowane oprogramowanie o nazwie "Micropure", które zwiększa kontrast pomiędzy mikrozwapnieniami i badaną tkanką, co ukazują dołączone zdjęcia.

Warto zaznaczyć, że obecność mikrozwapnień, jak i inne cechy ultrasonograficzne nie mogą definitywnie przesądzić o złośliwym bądź niezłośliwym charakterze zmiany. Są one tylko jednym z czynników wpływających na decyzję lekarza o wykonaniu bądź nie biopsji tarczycy, interpretacji jej wyniku i decyzji o leczeniu operacyjnym. Więcej o "podejrzanych" guzkach w Poradniku dla Pacjentów

Badanie metodą "Micropure" wykonywane jest bez dodatkowych opłat, w trakcie rutynowego badania USG.