You are here

Stanowisko diagnostyczne

Tradycyjny sposób postępowania z badaniami ultrasonograficznymi polega na ich analizie na ekranie urządzenia (w trakcie wykonywania badania), oraz analizie zdjęć wykonanych na papierze termoczułym (przy pomocy sprzężonej z aparatem drukarki). Wzrastająca czułość aparatów USG powoduje, że ten sposób postępowania nie zawsze jest wystarczający. Problemem jest porównanie badań, zwłaszcza wykonanych przez różnych ultrasonografistów.

Rozwiązaniem, które przyjęliśmy w naszym ośrodku, jest system archiwizacji i analizy danych obrazowych, na wzór stosowanych w radiologii cyfrowej. Po wykonaniu badania obrazy są gromadzone w zewnętrznym serwerze danych (PACS) i przeglądarce obrazów medycznych Osirix. Program ten, wysoko ceniony przez użytkowników, posiadający wsparcie społeczności otwartego oprogramowania, jak i komercyjne firmy Pixmeo, umożliwia ponowną analizę badania i porównanie go z badaniami poprzednimi.

Aby stanowisko diagnostyczne było kompletne, zostało zaopatrzone w monitor medyczny, skalibrowany zgodnie ze standardem obrazów medycznych DICOM. Oczywiście, tak zorganizowane stanowisko diagnostyczne umożliwia analizę i porównanie innych badań radiologicznych (tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, cyfrowe RTG).

Zdjęcia są dostępne w postaci wydruków wysokiej jakości z profesjonalnej drukarki fotograficznej, oraz w postaci cyfrowej, możliwej do nagrania na zewnętrzny nośnik pamięci (pendrive), wysłania pocztą elektroniczną w postaci zaszyfrowanego pliku .zip, oraz nagrania na krążek CD (tej formy nie polecamy, z powodu dużej wrażliwości nośnika na uszkodzenia).

Postać cyfrowa zawiera zarówno zdjęcia referencyjne w formacie .jpg, jak i obrazy diagnostyczne w formacie DICOM.